Upadłość konsumencka w Cieszynie

Utrata płynności finansowej wiążę się z licznymi problemami. Rosnące zaległości są trudne do spłacenia. Aby pozbyć się długów, warto skorzystać z rozwiązań prawnych. Jednym z nich jest upadłość konsumencka. Cieszyn to miasto, w którym prowadzi się wiele spraw mających na celu częściowe lub całkowite pozbycie się zaległości.

Jak zgłosić upadłość konsumencką w Cieszynie?

Kwestie związane z oddłużeniem reguluje nowelizacja ustawy o Prawie upadłościowym (Dz. U. 2019 poz. 1802). Narzędzie dedykuje się zarówno niewypłacalnym konsumentom, jak i właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych. Żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Cieszynie, trzeba wypełnić odpowiedni formularz i przedłożyć go w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Wnioski do uzupełniania można pobrać ze stron internetowych lub rządowej witryny gov.pl. W dokumencie podaje się m.in. pełny wykaz majątku, spis wierzytelności spornych, informacje na temat przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem (z ostatnich sześciu miesięcy). Na formularz składają się również oświadczenie o prawdziwości danych, a także informacje o wykonanych przez dłużnika czynnościach prawnych, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Warto nadmienić, że umorzenie nie obejmuje zobowiązań wynikających z konieczności naprawienia szkody powstałej na skutek wykroczenia lub przestępstwa. Nie można również zrzec się zaległości z tytułu alimentów lub renty odszkodowawczej.

Jeśli chcą Państwo pozbyć się długów, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy wsparcie doświadczonego specjalisty.

Sprawdź nas i sam się przekonaj.

Zapraszamy,
umów z nami termin spotkania.

tel. 512 810 810