Upadłość gospodarcza - na czym polega?

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy. W rozumieniu przepisów kodeksy cywilnego - przedsiębiorcy to osoby, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. Upadłość gospodarczą można przeprowadzić zarówno wobec niewielkiej jednoosobowej firmy, jak i większych podmiotów, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Upadłość gospodarcza może także dotyczyć spółek kapitałowych w organizacji, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność majątkiem prywatnym bez ograniczenia oraz wspólników spółki partnerskiej.

Przepisy ustawy Prawo Upadłościowe, przewidują szereg form przeprowadzenia upadłości przedsiębiorcy, od upadłości obejmującej likwidację majątku po PRE – PACK*. Nie zawsze koniecznym jest wdrożenie procedury upadłościowej, ponieważ przedsiębiorstwo można także zrestrukturyzować o czym dowiesz się więcej w zakładce restrukturyzacja.

*PRE-PACK to sprzedaż całego przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej cześć albo składników majątku stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Upadły wskazuję nabywcę swojego przedsiębiorstwa i wnosi o jego sprzedaż po ustalonej cenie.

Zapraszamy do naszej kancelarii

W ramach pierwszego spotkania ustalimy sposób w jaki możesz zostać oddłużony. Spotkasz się i porozmawiasz ze specjalistą, a będzie to licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk).
Decydując się na dalszą współpracę, dostosujemy cenę naszych usług do Państwa możliwości finansowych. Zaproponowana kwota naszych usług jest dla Państwa bezpieczna i nie zawiera ukrytych kosztów oraz opłat dodatkowych.

Sprawdź nas i sam się przekonaj.

Zapraszamy,
umów z nami termin spotkania.

tel. 512 810 810