Postępowanie restrukturyzacyjne w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą podjąć próbę skłonienia wierzycieli do zawarcia porozumienia poprzez przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki takiemu postępowaniu przedsiębiorca może uniknąć ogłoszenia upadłości i zawrzeć układ z wierzycielami na drodze postępowania restrukturyzacyjnego – dzięki tej możliwości stan niewypłacalności nie musi prowadzić do upadku firmy.

Przepisy ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przewidują kilka trybów przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Tryb przeprowadzenie restrukturyzacji, należy dopasować do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Zapraszamy do naszej kancelarii

W ramach pierwszego spotkania ustalimy sposób w jaki możesz zostać zrestrukturyzowany. Spotkasz się i porozmawiasz ze specjalistą, a będzie to licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk).
Decydując się na dalszą współpracę, dostosujemy cenę naszych usług do Państwa możliwości finansowych. Zaproponowana kwota naszych usług jest dla Państwa bezpieczna i nie zawiera ukrytych kosztów oraz opłat dodatkowych.

Sprawdź nas i sam się przekonaj.

Zapraszamy,
umów z nami termin spotkania.

tel. 512 810 810