GRUPA WENANTI - POMAGAMY PRZY ODDŁUŻANIU,
UPADŁOŚCIACH I POMOCY FRANKOWICZOM

Nasze usługi

Upadłości konsumenckie

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta.

więcej

Upadłości gospodarcze

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy czyli osoby, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową.

więcej

Restrukturyzacje

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą podjąć próbę skłonienia wierzycieli do zawarcia porozumienia poprzez przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

więcej

O nas - Grupa Wenanti

Kim jesteśmy?

Założycielem WENANTI.PL jest Bogumił Bertoldi - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, doradca restrukturyzacyjny oraz członek Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Projekt powstał z myślą o konieczności zapewnienia właściwego doradztwa dla osób i przedsiębiorstw posiadających problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Nasza wiedza wynika m. in. z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie wnioskodawców (dłużników) jak i pełniąc z powołania Sądu funkcje syndyka masy upadłości i nadzorcy sądowego.

Świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie i nakierowane są przede wszystkim na chęć pomocy osobom i przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub też stały się niewypłacalne.

Nasza pomoc przejawia się m. in. w tym, że ceny świadczonych przez nas usług są zawsze dostosowane do możliwości finansowych Klienta.